Thursday, March 14, 2013

Pasjon på PåskeaftenPåskeaften - Lørdag 30. mars kl 14.30 finner siste konsert i en serie musikalske undringer knyttet til Grøne sjøar og blått blod sted på Kunsthuset Kabuso, Øystese i Hardanger. Her er en kort pressemelding:

Folgefonna
Lidenskap og lidelse

Den tredje og siste musikalske undringen knyttet til utstillingen "Grøne sjøar og blått blod" er en pasjon over den smeltende isbreen i Hardangerfjorden. Det handler denne gangen om både lidenskap og lidelse. I Bengalbukta er vannet blitt varmere og stormene slår oftere og mere voldsom enn noensinne inn over Bangladesh. Samtidig som folk rundt ekvatoren flykter fra klimaendringene, merker temperaturstigingen isbreen som ruger som ei dronning over Vestlandet med utsyn til den hyperaktive oljenæringen. Folgefonna smelter - "Ho" lider. Vestlendingene er på sin side blind for konsekvensene av den dedikerte og oppjagede dansen rundt oljetønnfatene.