Monday, January 21, 2013

Arbeid pågår!

Slik er det gjerne med utviklingen av nye prosjekter. De forandrer navn og karakter ettersom arbeidet pågår.

Dagens nyhet er at utstillingen Ho er blitt til Grøne sjøar og blått blod.

Navnet er hentet fra en av Heidi Tronsmo sine tekster, skrevet for utstillingen og konsertene. Teksten kan sees i sin helhet under og høres opplest denne videosnutten av Erling Wollestad (Erling skal delta på konserten i Kabuso 2. mars).